• Tytuł projektu: „Wdrożenie nowej technologii produkcji grzejników płytowych“
 • Nazwa beneficjenta: Instal-Projekt Gawłowscy, Śnierzyńscy Spółka Jawna
 • Źródło finansowania: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 • Działanie: 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
 • Poddziałanie: 3.2.1 Badania na rynek
 • Wartość projektu: 8 610 000,00 zł
 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 3 150 000,00 zł
 • Okres realizacji: od 01.09.2019 do 30.06.2021
 • Krótki opis projektu:

  W celu wdrożenia nowej technologii i produkowania nowych i ulepszonych produktów niezbędne jest nabycie zespołu nowych urządzeń technologicznych: automatycznej linii lakierniczej do malowania grzejników farbami proszkowymi, zakup plotera frezującego, zakup urządzenia do aplikacji kleju oraz nabycie robót budowlanych w tym instalacyjnych w celu adaptacji hali pod malarnię proszkową.

PROJEKT

Projekt baner

PRODUKTY

W wyniku wdrożenia nowej technologii, firma Instal-Projekt zaoferuje na rynku nowe i ulepszone produkty istotnie różniące się od oferty krajowej i zagranicznej konkurencji:

 • nowy grzejnik płytowy o zwiększonej efektywności cieplnej (BIONIC);
 • ulepszone grzejniki ekranowe typu INDIVI, SISI, INVENTIO;
 • ulepszone pozostałe produkty lakierowane produkowane przez Instal-Projekt.

Szczegółowe informacje

Budowa myjki

Pierwszy etap montażu nowej lakierni proszkowej polegał na posadowieniu największych elementów. Poszczególne segmenty tunelu chemicznego przygotowania powierzchni zostały dostarczone, jako prefabrykowane, co stanowiło duże wyzwanie przy rozładunku i montażu w siedzibie firmy. Do posadowienia wszystkich sekcji tunelu wykorzystano dwa wózki widłowe o udźwigu minimum 2 ton wyposażone z specjalne nakładki z możliwością podpięcia pasów. Ustawienie 6 wanien i 5 sekcji tunelu natryskowego trwało 2 dni.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Budowa pieca suszącego

Kolejnym etapem był montaż pieca suszącego składającego się z gotowych elementów, które były ze sobą łączone. Grubość warstwy izolacyjnej na ścianach i suficie pieca została specjalnie zwiększona w celu maksymalnego zmniejszenia utraty ciepła.

Aktualności

Budowa pieców utwardzających

Trzecim etapem był montaż pieców utwardzających. Założenia w stosunku do nowej technologii malowania grzejników wymagały zastosowania dwóch niezależnych konstrukcji – do farby białej i do farb kolorowych. Takie rozwiązanie eliminuje możliwość wystąpienia wtrąceń z obcej farby na powierzchni grzejników. Dodatkowo, syfonowa konstrukcja pieca zapewnia łagodny przepływ powietrza wewnątrz. Montaż odbywał się na podobnej zasadzie co piec suszący.

Aktualności

Budowa neutralizatora ścieków

Zupełną nowością dla zakładu było wyposażenie linii lakierniczej w niezależny neutralizator ścieków. Jego budowa trwała ponad tydzień. Ideą takiego rozwiązania jest eliminacja konieczności składowania i utylizacji ścieków generowanych przez chemiczne przygotowanie powierzchni grzejników do malowania. Neutralizator magazynuje określoną ilość ścieków i dokonuje jego neutralizacji. Uzyskany w ten sposób ściek ma parametry odpowiadające ściekom komunalnym i może zostać odprowadzony bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej. W procesie powstaje jedynie osad, który jest sprasowany na prasie filtracyjnej, aby zmniejszyć jego objętość i pozbyć się resztek wody. Proces przebiega według zadanego programu.

Aktualności

Montaż aplikacji do malowania proszkowego

Najważniejszym elementem całej lakierni są dwie aplikacje do malowania proszkowego. Montaż i podłączenie wszystkich systemów trwał ponad miesiąc. Pierwsza aplikacja przystosowana jest do malowania wyłącznie jednym kolorem. Wyposażona jest w dodatkową filtrację farby w systemie odzysku. Druga natomiast, to kabina umożliwiająca szybką zmianę kolorów. I w tym przypadku zastosowane zostało nietypowe rozwiązanie. Specjalnie zaprojektowany podest z własnym odciągiem ma za zadanie umożliwić malowanie pojedynczych grzejników na różne kolory, bez konieczności czyszczenia całej aplikacji.

Aktualności

Montaż przenośnika

Następnym etapem było połączenie wszystkich urządzeń wchodzących w skład linii za pomocą dwutorowego przenośnika. Są to niezależne układy, które mogą pracować z różnymi prędkościami. Cała konstrukcja jest podparta na słupach lub wykorzystuje elementy linii jako elementy nośne. Każdy z przenośników wyposażony jest w 3 napędy umożliwiające pracę przy obciążeniu przenośnika ciężarem 100 kg na każdy metr.

Aktualności

Montaż tuneli schładzania

Jednym z ostatnich etapów budowy linii do malowania proszkowego było wyposażenie tuneli do schładzania detali w kanały wyciągowe i nawiewne. W górnej części tuneli zamontowano wyciągi, które umożliwiają wyrzut ciepłego powietrza na zewnątrz budynku. W razie potrzeby istnieje również możliwość przekierowania powietrza do hali w celu ogrzania jej. W dolnej części znajdują się kanały nawiewne, które służą do chłodzenia grzejników powietrzem z zewnątrz budynku.

Aktualności

Przejście na nową linię lakierniczą

W październiku, po zakończonych montażach i uruchomieniu próbnym rozpoczęto przenoszenie produkcji na nową linię lakierniczą. Aktualnie planowany jest układ pozostałych stanowisk oraz organizowana praca całego działu

Aktualności
EU
Wdrożenie nowej technologii produkcji grzejników płytowych – Instal Projekt
Font Resize
kontrast