• Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji grzejników“
  • Cel projektu: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy Instal-Projekt.
  • Nazwa beneficjenta: Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka jawna
  • Wartość projektu: 2 983 911,38 zł
  • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 342 760,12 zł
  • Krótki opis projektu:

    Projekt firmy Instal-Projekt stanowi inwestycje technologiczną polegającą na wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych towarów. Głównym celem jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firmy. Zostanie to dokonane dzięki własnym pracą B+R. W ramach projektu zostanie wdrożona nowa technologia produkcji grzejników: grzejnik oparty na opatentowanym rozwiązaniu układu zasilania oraz modyfikacji kształtowników i grzejnik oparty na zgłoszonym do opatentowania rozwiązaniu systemu kolektorów – MaKao. Technologia będzie mogła być zastosowana dzięki nowym procesom produkcji z cięciem kształtowników i profili wiązką lasera w osłonie gazu obojętnego. Planowane do wdrożenia rozwiązania technologiczne stanowią własność Wnioskodawcy i są innowacyjne w skali Europy. Firma Instal-Projekt zaoferuje na rynku dwa zupełnie nowe produkty: grzejnik oparty na opatentowanym rozwiązaniu układu zasilania oraz modyfikacji zastosowanych kształtowników (POPSTAR), grzejnik oparty na zgłoszonym do opatentowania rozwiązaniu systemu kolektorów – MaKao.

EU

PROJEKT

Projekt baner
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji grzejników – Instal Projekt
Font Resize
kontrast