• Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii opartej na wynikach prac B+R w Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy S. J. , w celu wprowadzenia na rynek nowych rodzajów grzejników“
 • Cel projektu: Wdrożenie na rynek nowych, innowacyjnych produktów
 • Nazwa beneficjenta: Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka jawna
 • Wartość projektu: 1 975 273,54 zł
 • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 691 345,73 zł
 • Krótki opis projektu:

  Projekt firmy Instal-Projekt obejmuje wdrożenie na rynek nowych, innowacyjnych produktów w postaci nowych rodzajów grzejników. Aby cel został osiągnięty zaplanowano następujące działania:
  – wdrożenie innowacyjnego rozwiązania polegającego na zastosowaniu pieca o napędzie rolkowym w procesie lutowania grzejników:
  – wdrożenie wyników prac B+R , przeprowadzonych przez Dział B+R firmy Instal-Projekt:
  – zakup nowego środka trwałego do procesu produkcji grzejników, umożliwiającego zastosowanie innowacyjnych rozwiązań: pieca tunelowego z transporterem rolkowym. Nowy piec będzie kluczowym elementem ulepszonego procesu produkcji grzejników w firmie Instal – Projekt.

  Wszystkie wdrażane, innowacyjne rozwiązania są efektem prac Działu B+R firmy Instal-Projekt i przeprowadzonych przez niego prac B+R.

PROJEKT

Projekt baner
Wdrożenie innowacyjnej technologii opartej na wynikach prac B+R w Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy S. J. , w celu wprowadzenia na rynek nowych rodzajów grzejników – Instal Projekt
Font Resize
kontrast