• Tytuł projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy INSTAL-PROJEKT GAWŁOWSCY, ŚCIERZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA” w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020“
  • Wartość projektu: 418 311,45 zł
  • Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 418 311,45 zł
  • Okres realizacji: od 01.07.2020 do 30.09.2020
  • Krótki opis projektu:

    Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz pomocy w bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana jest na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

EU

PROJEKT

Projekt baner
Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy INSTAL-PROJEKT GAWŁOWSCY, ŚCIERZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA” w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – Instal Projekt
Font Resize
kontrast